STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Dlaczego montaż warstwowy tzw. ciepły montaż?

Trójwarstwowy system montażu stolarki otworowej od ponad dekady jest stosowany w krajach Europy zachodniej.

Stał się standardem, a w chwili obecnej jest już wymogiem. W naszym kraju temat montażu warstwowego był dotychczas tematem często pomijanym.

Na szczęście obserwując rynek stolarki otworowej dostrzegamy od paru lat trend wzrostowy jeżeli chodzi o ten typ montaży i zastosowanie takiego materiału jak taśma do ciepłego montażu.

Z pomocą przychodzą również ostatnie wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej (Część B/zeszyt 6) odnośnie prawidłowego montażu stolarki.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia w 2021 roku (2019 rok dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością) do tego, by wszystkie nowo powstające obiekty charakteryzowały się „niemal zerowym zużyciem energii”. Konsekwencją wdrożenia dyrektywy na gruncie polskim jest rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Konieczność spełnienia powyższych wymagań może stanowić istotny impuls dla rozwoju budownictwa pasywnego i energooszczędnego w Polsce, a co za tym idzie także częstszego stosowania montażu warstwowego stolarki.

Podstawowym celem montażu warstwowego jest zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej, którą najczęściej jest piana montażowa przed degradacją.

Zabezpieczenie izolacji przed wilgocią i zapewnienie jej stałej wentylacji pozwala na utrzymanie spoiny między ramą okna a murem w stanie suchym, co powoduje wyeliminowanie takich efektów niepożądanych jak:

  • powstawanie mostków termicznych i strat ciepła,
  • niekontrolowane przewiewy,
  • powstawanie zawilgocenia, które prowadzi do zagrzybienia ,
  • zmniejszenie izolacyjności akustycznej połączenia.

 

Montaż okien trójwarstwowy jest oparty na zasadzie "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.

  1. Część zewnętrzna zapobiega dostawaniu się opadów atmosferycznych, jest wodoodporna i otwarta na dyfuzje. Wilgoć znajdująca się w murze może być poprzez tę warstwę w sposób kontrolowany odprowadzona na zewnątrz. Tę warstwę wykonujemy przy użyciu taśm paroprzepuszczalnych, uniwersalnych bądź też taśm rozprężnych.

  2. Część środkowa pełni funkcję uszczelnienia w zakresie izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. Zapewnia ochronę przed stratami ciepła. Warstwa środkowa przenosi również obciążenia statyczne związane z mocowaniem okna. Tą warstwę stanowi najczęściej piana montażowa.
  3. Część wewnętrzna działa hamująco na przepływ powietrza i dyfuzję, ponieważ ma ona za zadanie oddzielenie klimatu wewnątrz pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Dlatego w obręb szczelin nie może dostawać się ciepłe, wilgotne powietrze z pomieszczenia i nie może tworzyć się woda kondensacyjna w obszarze połączenia.
    Uszczelnienie tej warstwy wykonujemy przy użyciu taśm paroszczelnych lub uniwersalnych.

Montaż warstwowy może być wykonany także przy użyciu jednego produktu – taśmy multifunkcyjnej. Każda z nich to taśma do ciepłego montażu okien, spełniająca idealnie swoje funkcje.

Właściwie dobrane produkty do montażu okien trójwarstwowego i należyte wykonanie montażu gwarantują komfort użytkowania pomieszczeń, brak wilgoci i tworzenia się pleśni oraz najlepsze właściwości izolacji termicznej i akustycznej. Prawidłowy montaż okien daje więc długotrwałe, zadowalające rezultaty.

Obserwując również trend, na stosowanie przez inwestorów coraz częściej stolarki energooszczędnej. W tym przypadku montaż warstwowy z wykorzystaniem specjalnej taśmy do ciepłego montażu, oczywiście fachowo wykonany, stanowi część całego systemu i jest wręcz nieodzowny jeżeli chodzi o montaż stolarki. Jest wiele wariantów montażu warstwowego, który trzeba dobrać do konkretnej sytuacji na budowie , rodzaju stolarki i sposobu jej montażu. Proponowana przez nas taśma i ciepły montaż to gwarancja dobrej izolacji okien.

Do góry