STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hanno®-DUO Easy & DUO Easy+

  • Taśma Hanno®-DUO Easy & DUO Easy+

    Taśma Hanno®-DUO Easy & DUO Easy+

Taśma składa się ze zmodyfikowanego poliamidu ze specjalnie wzmocnioną kombinacją folii flizelinowych. Ta złożona z czterech płaskich warstw taśma posiada zmienną wartość współczynnika sd. Naniesiona na całą powierzchnię  warstwa bardzo mocnego kleju, umożliwia prosty i całkowicie kryjący montaż taśmy, bez stosowania dodatkowego kleju. Taśmę można tynkować i malować.  Ponadto jest dostępna taśma z dodatkowym paskiem samoprzylepnym  umieszczonym po przeciwnej stronie.

Właściwości produktu

  • Zmienna wartość współczynnika sd
  • Nadaje się do renowacji i nowego budownictwa
  • Mocna przyczepność pasków kleju zarówno do wszystkich rodzajów ram okiennych, jak i różnego rodzaju podłoży budowlanych.
  • Nadaje się do montażu w niskich temperaturach
  • Nadaje się do malowania i tynkowania
  • Elastyczna

 

Obszar zastosowania

Taśma Hanno®-DUO Easy nadaje się do uszczelniania spoiny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Forma dostawy

Nawinięta na rolki, dostępna w szerokościach od 75 do  200 mm. DUO Easy: standardowo posiada warstwę kleju naniesionego na całą powierzchnię taśmy z jednej strony, służącą do połączenia z oknem i murem. Papier zabezpieczający jest perforowany w kierunku wzdłużnym. DUO Easy+: dodatkowo wyposażona w drugi pasek samoprzylepny po przeciwnej stronie, do montażu do ramy okna.

Sposób użycia

Powierzchnia podłoża musi być sucha, odtłuszczona oraz pozbawiona pyłu i kurzu.  
Taśmę Hanno®-DUO Easy odwinąć z rolki i odciąć  kawałek ok.5 cm długości. Odkleić wąski pasek folii ochronnej i dokładnie docisnąć paski mocujące do ramy okiennej. Powtórzyć tą procedurę  na wszystkich stronach uszczelnianego okna, zarówno przy uszczelnieniu po  wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. Następnie ustawić i zamocować okno, odkleić resztę folii ochronnej, przykleić  do muru i dokładnie docisnąć na całej powierzchni przylegania. Do przyklejenia do powierzchni muru, nie jest potrzebny żaden dodatkowy klej. Złącza podkleić nakładkowo. Taśma Hanno®-DUO Easy może być stosowana także przy niskich temperaturach, aż do -10°C. Ważne, aby powierzchnia do której będzie klejona, była pozbawiona warstwy rozdzielającej w postaci np. wilgoci, lodu czy szronu itp. która uniemożliwiałaby kontakt kleju z powierzchnią. Ewentualne usterki mogą być podklejone klejem Hanno®3E Folienkleber MS. Szczelinę między oknem a ścianą wypełnić materiałem izolacyjnym np. Hanno®-Pistolen schaum. Warstwa tynku na ościerznicy powinna posiadać właściwe wzmocnienie.  

Stosować się do instrukcji montażu.

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Dane Techniczne

Złożenie włókniny/folii Kombinacja folii poliamidowej i włókniny flizelinowych
Klej   klej akrylowy
Waga EN 29073-1 ok. 400 g/m2
Grubość EN 29073-1 ok. 0,65 mm
Dopuszczalne odkształcenie   5%, w stosunku do nieprzyklejonej części taśmy (jeśli jest konieczne pozostawienie przy montażu zapasu na ruch konstrukcji).
Przepuszczalność spoiny EN 1026 an ≤ 0,1 , 122150 MPA*
Szczelność przy zacinającym deszczu EN 1027 >1050 Pa , 122150 MPA*
Wodoszczelność taśmy EN 1928 potwierdzona
Odporność na przenikanie wody EN 13984 W1
Wartość sd EN 1931
EN 12572
0,2 m ≤ sd ≤ 12,0 m
(zmienna przepuszczalność pary wodnej) 122747 MPA*
Klasa palności EN 13501 Klasa E, P-NDS04-905 MPA*
Emisyjność EMICODE® EC1Plus , 4100 GEV*
Możliwość otynkowania   posiada (wg. testu MPA*)
Stabilność UV   max. 3 miesiące
Odporność termiczna   -40°C do +80°C
Temperatura stosowania   +5°C do +30°C
Możliwość stosowania aż do -10°C : Przy zapewnieniu braku warstwy rozdzielającej np. wilgoci, lodu czy szronu.
Przechowywanie   12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
*MPA:Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze;GEV:Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek,klejów i materiałów budowlanych.
Do góry