STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hanno®-Folienband Duo

  • Hanno®-Folienband Duo

    Hanno®-Folienband Duo

Taśma składa się ze zmodyfikowanego poliamidu ze specjalnie wzmocnioną kombinacją folii flizelinowych. Ta złożona z pięciu płaskich warstw taśma posiada zmienną wartość współczynnika sd. Samoprzylepne paski umożliwiają bardzo prosty i całkowicie kryjący montaż taśmą, którą można tynkować i malować.

Właściwości produktu

  • Zmienna wartość współczynnika sd
  • Nadaje się do renowacji i nowego budownictwa
  • Mocna przyczepność pasków z klejem do wszystkich rodzajów ram okiennych
  • Nadaje się do tynkowania i malowania
  • Komponent systemu uszczelnień Hanno®-3E z 10-letnią gwarancją funkcjonalności*, nadaje się do montażu okien według wytycznych RAL.


* Przy zastosowaniu komponentów systemu Hanno wg. wskazań producenta

Obszar zastosowania

Taśma Hanno®-Folienband DUO nadaje się do uszczelniania spoiny,  zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Forma dostawy

Dostępne w rolkach o szerokości odpowiedniej  do zastosowania. Informacje w cenniku.

Standardowo wyposażone w jeden pasek samoprzylepny do połączenia z rama okienną. Dodatkowe wyposażenie w dwa paski samoprzylepne lub pasek butylu do połączenia z murem, ze względu na wyższą cenę, możliwe przy określonych ilościach.

Stosowanie

Powierzchnia podłoża musi być sucha, odtłuszczona oraz pozbawiona pyłu i kurzu.

Hanno®-Folienband Duo odwinąć z rolki i odciąć  kawałek ok.5 cm długości. Odkleić pasek folii ochronnej i dokładnie docisnąć paski mocujące do ramy okiennej. Powtórzyć tą procedurę  na wszystkich stronach uszczelnianego okna, zarówno przy uszczelnieniu wewnątrz, jak i na zewnątrz. Następnie ustawić i zamocować okno, a pustą przestrzeń między oknem a murem wypełnić materiałęm izolacyjnym, takim jak np. piana pistoletowa Hanno®. Do przyklejenia do podłoża muru zalecany jest klej Hanno®Dichtkleber F lub Hanno® 3E Folienkleber MS.
Warstwa tynku na ościeżnicy  powinna posiadać właściwe wzmocnienie.
Stosować się do instrukcji montażu.

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować  środki  ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Środki ostrożności

Produkt w oparciu o istniejące dane i doświadczenia, nie stanowi substancji niebezpiecznej w myśl rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych i odpowiednich dyrektyw UE. Należy jednak zachować taką samą dbałość i higienę, jak przy kontakcie z innymi materiałami chemii budowlanej.

Wskazówki

Użyteczne  informacje,  uzyskacie  Państwo  także  w broszurze  „Tynkowanie folii do montażu okien”, od Bundesverband  der  Gipsindustrie  e.V. –  Industriegruppe Baugipse.  

Specyfikacja techniczna:

Złożenie włókniny/folii Kombinacja folii poliamidowej i włóknin flizelinowych
Waga EN 29073-1 ok. 140 g/m2
Grubość EN 29073-1 ok. 0,55 mm
Dopuszczalne odkształcenie   0%, wynika z zapasu na ruch konstrukcji, który jest przewidziany przy montażu
Przepuszczalność spoiny EN 1026 an ≤ 0,1
Szczelność przy zacinającym deszczu EN 1027 >1050 Pa
Odporność na przenikanie wody EN 13984 W1
Wartość sd   0,2 m ≤ sd ≤ 12,0 m (zmienna przepuszczalność pary wodnej)
Klasa palności EN 13501 Klasa E, P-NDS04-707, MPA*
Możliwość otynkowania   posiada wg. MPA*
Emisyjność EMICODE® EC1Plus , 4099 GEV*
Odporność termiczna   -40°C do +80°C
Temperatura stosowania   +5°C do +30°C
Przechowywanie   12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Stabilność UV   max. 3 miesiące
*MPA:Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze;GEV:Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek,klejów i materiałów budowlanych.
Do góry