STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hannoband®-3E Basic

  • Hannoband®-3E Basic

    Hannoband®-3E Basic

Hannoband®-3E Basic jest skompresowaną i zaimpregnowaną taśmą wielofunkcyjną, służącą do pewnego i szybkiego uszczelniania wszelkich okiennych fug montażowych przy pomocy jednego produktu. Taśma spełnia wszelkie wymagania odnośnie szczelności na wiatr i przenikanie wody opadowej..

Właściwości produktu

  • Szczelność na deszcz ≥600 Pa wg. DIN EN 1027(odpowiada BG1 wg. DIN 18542:2009)
  • Szczelność powietrzna a<0,1 (odpowiada BG R wg. DIN 18542:2009)
  • Montaż niezależny od warunków atmosferycznych
  • Bardzo niskoemisyjna - EMICODE®-EC1Plus

Obszar zastosowania

Taśma Hannoband®-3E Basic służy do uszczelniania fug okiennych. Dzięki wielu szerokościom i stopniom rozprężenia może być użyta do uszczelnienia szerokiej gamy fug okiennych oraz profili o różnej szerokości zabudowy. Taśma Hannoband®-3E nie jest przeznaczona do połączeń przenoszących ruch elementów budowlanych w obszarze fasad. W tym przypadku należy stosować taśmę odpowiadającą klasie materiałowej BG1 wg. DIN 18542:2009 np. Hannoband®-BG1.

Użytkowanie

Prosimy stosować się do instrukcji montażowej, zawartej w każdym kartonie.

Forma dostawy

Skompresowana na rolkach, jednostronnie samoprzylepna. Z co najmniej jedną membraną funkcyjną. 

Sposób użycia

Postępować zgodnie z instrukcją montażu, szczególnie odnośnie zaleceń co do mocowania i sposobu rozprężania taśmy. W zależności od warunków atmosferycznych, membrany potrzebują określonego czasu do całkowitego i równomiernego wypełnienia spoiny. Kontrole szczelności powinny być przeprowadzane, dopiero po czterech tygodniach od właściwie wykonanego montażu.

Rozmiary

Rozmiar Głębokość fugi Obszar stosowania*
Min Max
64/4-9 64 4 9
74/4-9 74
84/4-9 84
94/4-9 94
64/6-15 64 6 15
74/6-15 74
84/6-15 84
94/6-15 94
64/10-20 64 10 20
74/10-20 74
84/10-20 84
94/10-20 94
64/15-30 64 15 30
74/15-30 74
84/15-30 84
94/15-30 94

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i resztek kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Dane techniczne Hannoband®-3E Basic

Kolor Szary, z co najmniej jedną membraną funkcyjną
Klasa palności DIN EN 13501 E
Przepuszczalność spoiny DIN EN 12114/DIN 18542 an ≤ 0,1 (m3/h m dPa) 2/3
Szczelność na zacinający deszcz DIN EN 1027/ DIN 18542 ≥ 600 Pa
Odporność termiczna   -30 °C do + 80°C
Przewodność cieplna DIN EN 12667 ≤ 0,0428 W/m*K
Zgodność z innymi materiałami budowlanymi DIN 18542 posiada
Temperatura stosowania   +5°C bis +30°C. Od +20°C taśmę schłodzić, przy niższych temperaturach ewentualnie ogrzać.
Emisyjność EMICODE® EC1Plus
Przechowywanie   12 miesięcy, w suchych pomieszczeniach. Oryginalne opakowania.
* MPA: Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze; ; ift: ift Rosenheim, GEV: Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek, klejów i materiałów budowlanych
Do góry