STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hannoband®-3E - taśma do ciepłego montażu

 • Hannoband®-3E

  Hannoband®-3E

Taśma Hannoband-3E jest skompresowaną i zaimpregnowaną taśmą wielofunkcyjną, służącą do pewnego i szybkiego uszczelniania wszelkich okiennych fug montażowych przy pomocy jednego produktu. Taśma spełnia wszelkie wymagania odnośnie szczelności na wiatr i przenikanie wody opadowej.

Właściwości produktu

 • Szczelność przy zacinającym deszczu do 1050 Pa wg. DIN EN 1027
 • Szczelność powietrzna (wg. DIN 18542:2009 = BG R)
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Bardzo dobra izolacja akustyczna
 • Montaż niezależnie od warunków pogodowych
 • Membrany dostosowujące stopień dyfuzji pary wodnej do różnego stopnia wilgotności powietrza. Zwiększona wilgotność powietrza w otoczeniu powoduje wzrost odporności na przenikanie pary wodnej.
 • Komponent trójwarstwowego systemu uszczelnień Hanno®-3E z 10-letnią gwarancją funkcjonalności*
 • Produkt niskoemisyjny wg. EMICODE®-EC1Plus *Przy zastosowaniu komponentów systemu Hanno wg.wskazań producenta

Obszar zastosowania

Taśma Hannoband®-3E służy do uszczelniania fug okiennych. Dzięki wielu szerokościom i stopniom rozprężenia może być użyta do uszczelnienia szerokiej gamy fug okiennych oraz profili o różnej szerokości zabudowy. Taśma Hannoband®-3E nie jest przeznaczona do połączeń przenoszących ruch elementów budowlanych w obszarze fasad. W tym przypadku należy stosować taśmę odpowiadającą klasie materiałowej BG1 wg. DIN 18542:2009 np. Hannoband®-BG1.

Użytkowanie

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Forma dostawy

Skompresowana, na rolkach, z jednostronnym paskiem samoprzylepnym i z membranami funkcyjnymi. 

Rozmiary

Rozmiar Głębokość fugi Obszar stosowania*
Min Max
56/4-9 56 4 9
64/4-9 64
74/4-9 74
84/4-9 84
94/4-9 94
56/6-15 56 6 15
64/6-15 64
74/6-15 74
84/6-15 84
94/6-15 94
56/10-20 56 10 20
64/10-20/td> 64
74/10-20 74
84/10-20 84
94/10-20 94
56/15-30 56 15 30
64/15-30 64
74/15-30 74
84/15-30 84
94/15-30 94

Sposób użycia

Postępować zgodnie z instrukcją montażu, szczególnie odnośnie zaleceń co do mocowania i sposobu rozprężania taśmy. W zależności od warunków atmosferycznych, membrany potrzebują określonego czasu do całkowitego i równomiernego wypełnienia spoiny. Kontrole szczelności powinny być przeprowadzane, dopiero po czterech tygodniach od właściwie wykonanego montażu. Czyszczenie Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i resztek kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Dane techniczne Hannoband®-3E

Kolor czarny, z membranami funkcyjnymi
Klasa palności DIN EN 13501 E; P-NDS04-717, MPA*
Klasa materiałowa DIN 18542:2009 BG2/BGR, P-NDS04-2011-020, MPA*
Test elementu budowlanego MO-01/1:2007-01 przeszedł, 10541753-1 ift*
Przepuszczalność spoiny DIN EN 12114 an ≤ 0,1 (m3/h m dPa)2/3; 091598.1, MPA*
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥1050 Pa; 091598.1, MPA*
Odporność na kondensację pary wodnej DIN 18542:2009 zgodnie z BG R; 100602.1, MPA*
Odporność termiczna   -30 °C do + 80°C
Przewodność cieplna DIN EN 12667 λ ≤ 0,0428 W/m*K; 083956.1, MPA*
Współczynnik izolacji akustycznej RST,W ift SC-01/2:2002-09
DIN EN 12354-3
nieotynkowana: 58 dB; 167 43780/Z2, ift*
Dyfuzja pary wodnej DIN EN ISO 12572 w zależności od wilgotności powietrza µ=7-44, 100684.1, MPA*
Zgodność z konwencjonalnymi materiałami budowlanymi   posiada wg. MPA*
Temperatura stosowania   +5°C do +30°C. Od +20°C taśmę schłodzić, przy niższych temperaturach ewentualnie podgrzać
Emisyjność EMICODE® EC1Plus (2775/03.03.2010 GEV*)
Przechowywanie   12 miesięcy, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. W oryginalnych opakowaniach.
* MPA: Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze; ; ift: ift Rosenheim, GEV: Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek, klejów i materiałów budowlanych
Do góry