STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hanno®-3E Folienkleber MS

 • Hanno®-3E Folienkleber S

  Hanno®-3E Folienkleber S

1-składnikowa masa klejąca i uszczelniająca

Podstawa: MS-Polimery utwardzające sie pod wpływem wilgoci  zawartej w powietrzu ,neutralnie usieciowany Komponent systemu uszczelnień Hanno®-3E z 10-letnią gwarancją fukcjonalnośći (przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta)

Właściwości produktu

 • Bardzo dobra przyczepność do taśm foliowych Hanno® oraz większości podłoży budowlanych
 • wodoszczelny już po krótkim czasie
 • do stosowania również na wilgotnych podłożach
 • nadaje się do pracy w niskich temperaturach
 • bezwonny
 • trwale elastyczny
 • szybkie utwardzenie
 • nadaje sie do malowania i tynkowania

Obszar zastosowania

 • Klejenie taśm foliowych Hanno® do betonu, kamienia, tynku i innych trwałych powłok natryskowych, drewna, metalu, różnych tworzyw sztucznych itd.
 • Nadaje się także do uszczelniania szczelin w budownictwie wysokościowym (z wyjątkiem DIN 18540).

Sposób uzycia

Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu oraz trwała i stabilna. Kurz, tłuszcz, olej oraz luźne cząstki muszą zostać usunięte. Podkład/primer nie jest zazwyczaj wymagany (w razie potrzeby przeprowadzić próbę). Problematyczne podłoża powinny być zagruntowane. Do stosowania do -10 °C, utwardzenie jest jednak znacznie opóźnione. Całkowite utwardzenie dopiero przy temperatutach powyżej +5°C. Elastyczny dopiero po całkowitym utwardzeniu. Powierzchnia musi być pozbawiona skroplin i lodu. W obiektach o temperaturze poniżej +5°C oraz  klejeniu na nieporowatych podłożach, zaleca się przeprowadzenie prób. Dobra przyczepność także na wilgotnych (nie mokrych) powierzchniach. Klej nanieść na powierzchnię równomiernym ściegiem bez przerw (powinna być zapewniona szczelność powietrzna) i docisnąć do klejonego materiału. Nie dociskać zbyt mocno: powinna zostać zachowana  grubość ok. 1mm warstwy kleju. Klejenie powinno być przeprowadzone na całej powierzchni (patrz wytyczne do montażu/TR 20, RAL, ift Rosenheim). Niezbędna zdolność do przejmowania ruchu konstrukcji jest zapewniona przez odpowiednie dodatki. Klejone złącza w trakcie utwardzania (zależne od temperatury i wilgotności) nie są w pełni zdolne do przenoszenia obciążeń

Utylizacja

Nie wyrzucać resztek do kanalizacji ani WC, lecz oddać do punktu utylizacji odpadów. Nie utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów

Forma dostawy

Kolor: biały w opakowaniach foliowych 600 ml., karton: 20 sztuk, 1 paleta: 60 kartonów.

Specjalne wskazania

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie klejonego złącza, musi zostać uwzględnione całkowite dopuszczalne odkształcenie oraz prawidłowy wymiar fugi. Przy stosowaniu  farb/lakierów na bazie żywicy alkidowej może dochodzić do opóźnienia czasu schnięcia. Tynki lub inne powłoki natryskowe muszą być wystarczająco związane z podłożem (z reguły min. 10 dni).

Środki ostrożności  

Nie stanowi substancji niebezpiecznej w myśl rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych. Należy zachować takie same środki ostrożności, jak przy kontakcie z innymi materiałami chemii budowlanej. Chronić przed dziećmi. Przechowywać szelnie zamknięte opakowania w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od żywności i napojów. Przy pracy nie jeść, nie pić, nie palić papierosów. Chronić skórę i oczy.  W razie połknięcia i kontaktu z oczami, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Dane Techniczne

Ciężar właściwy przy 23 °C   1,54 ± 0,1 g/cm3
Twardość wg.Schore’a A DIN 53505 26 ± 2
Czas schnięcia otwartego 23 °C/50%rF ok. 30 min
Utwardzenie 23 °C/50%rF ok. 2-4 mm/dzień
Zmiana objętości DIN 52451 2 %
Odporność na warunki atmosferyczne   wodoodporny, mrozoodporny,odporny na zmiany temperatur
Oporność na promieniowanie UV   dobra
Nie jest odporny   na rozpuszczalniki organiczne
Możliwość malowania   po całkowitym wysuszeniu
Odporność termiczna   utwardzony - 40°C do +90°C
Temperatura aplikacji  

+5°C do +40°C, nie przy deszczu
Do stosowania do -10°C, pełne utwardzenie dopiero >+5°C

Przechowywanie   w suchym i chłodnym miejscu 12 miesięcy od daty produkcji
Do góry