STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hannoband®-BG1

 • Hannoband®-BG1

  Hannoband®-BG1

 • Certyfikat hannoband

  Certyfikat hannoband

 • Hannoband

  Hannoband

Każdy, kto ceni długoterminowe, doskonale przylegające połączenia budowlane, wybierze Hannoband®-BG1. Nawet po 15 latach badań warunków atmosferycznych nadal wyraźnie przekracza wymagania dla ochrony przed zacinającym deszczem, szczelności powietrznej oraz odporności na warunki atmosferyczne zgodnie z normą DIN 18542.

 • Dla trudnych pierwotnych połączeń i połączeń krzyżowych
 • Dostępne wszystkie odpowiednie certyfikaty badań
 • Odporne na długoterminowe warunki atmosferyczne
 • Europejska Aprobata Techniczna ETA 06/0083
 • Odpowiada DIN 18542:2009, grupy stres 1
 • Materiały budowlane klasa B1 wg DIN 4102
 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,0429 W / mK Odporność na deszcz ≥ 600 Pa
 • Wspólna wartość izolacji akustycznej RST,W max. 59 dB
 • Odporność na temperaturę od -30°C do 100°C, krótkotrwała do max. +130°C
 • Otwartość na przenikanie

Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze. Jako BG1-M z dodatkową wewnętrzną membraną. Komponent  trójwarstwowego systemu  uszczelnień Hanno®-3E

Właściwości produktu

 • CE ETA 06/0083 – LE/DoP 001/BG1/130625 (BG1)
 • DIN 18542:2009, BG1, MPA Hannover
 • 10-letnia gwarancja funkcjonalności*
 • Produkt niskoemisyjny EMICODE®-EC1Plus
 • Nadzór zewnętrzny przez  MPA-Bau Hannover i Kiwa N.V.

*przy zastosowaniu komponentów systemu Hanno wg. wskazań producenta

Obszar zastosowania

Hannoband®-BG1 i BG1-M znajdują uniwersalne zastosowanie w uszczelnieniu szczelin montażowych w budownictwie wysokościowym. Szczególnie obejmuje takie obszary zastosowania, jak: montaż okien, budownictwo z   drewna, budownictwo z prefabrykatów, kamieniarstwo, budownictwo szkieletowe i z betonu. Szczególne zalety wykazują taśmy Hannoband®-BG1 i BG1-M przy uszczelnianiu fug łączeniowych, także ruchomych pomiędzy różnymi elementami budowlanymi, jak i przy szczelnym łączeniu folii  przy wnękach okien dachowych. Ze względu na dobre właściwości izolacji akustycznej stosowane są także przy uszczelnianiu połączeń wewnątrz budynku. Taśmy Hannoband®- BG1 i BG1-M na rolkach są uniwersalne i ze względu na swoje wstępne ściśnięcie, mogą być wprowadzone do już istniejących fug.

Forma dostawy

Skompresowana na rolkach, jednostronnie  samoprzylepna. Dostępna także w dłuższych rolkach, jako Hannoband®BG1 XL. Również z wewnętrzną membraną, jako Hannoband®-BG1-M. Długość rolki: 2–24 m, zależna od grubości taśmy i typu. Możliwość wykonania w szerokości od 10–1000 mm, w zależności od typu i grubości taśmy.

Sposób użycia

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie

Rozmiary

Wymiar Głębokość fugi Obszar stosowania*
Min Max
8/1,5-2,5 8 1,5 2,5
10/1,5-2,5 10
15/1,5-2,5 15
20/1,5-2,5 20
10/2-4 10 2 4
15/2-4 15
20/2-4 20
10/3-7 10 3 7
10/3-7 12
15/3-7 15
20/3-7 20
10/5-9 10 5 9
15/5-9 15
20/5-9 20
30/5-9 30
15/7-12 15 7 12
20/7-12 20
30/7-12 30
20/8-15 20 8 15
25/8-15 25
30/8-15 30
20/10-18 20 10 18
25/10-18 25
30/01-18 30
25/8-18 25 8 18
25/12-18 25 12 25
35/20-35 35 20 35

Wymiary 25/8-18, 25/12-25, 35/20-35 są wykonywane ze zintegrowaną membrana funkcyjną, jako BG1-M. Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.
*wg. DIN 18542.2009 sprawdzone i certyfikowane przez MPA Bau Hannove

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów

Dane techniczne BG1 & BG1 XL

Kolor jasnoszary, szary, czarny
Klasa materiałowa wg. DIN 18542:2009 BG1, 090666.1 MPA*
Klasa palności/klasa materiału budowlanego DIN 4102-1 B1, Z-56.212-3501, DIBt* nadzorowane przez MPA*
Współczynnik przepuszczalności spoiny DIN EN 12114 an ≤ 1 (m3 / h m dPa)2/3, 090666.1 MPA*
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥ 600 Pa, 090666.1 MPA*
Odporność termiczna   - 30° C do 100° C, krótkotrwale do 130° C
Współczynnik izolacji akustycznej RST,ω ift SC-01/2:2002-09 42dB (jedna taśma uszczelniająca bez izolacji i 2. warstwy uszczelnienia)
59dB(dwie taśmy uszczelniające bez warstwy termoizolacji)
167 37188, ift*
Odporność na warunki atmosferyczne   w warunkach laboratoryjnych: > 10 lat 841.1219-5, MPA2*
w warunkach naturalnych: > 15 lat 2009.1115, MPA2*
Zgodność z przylegającymi materiałami budowlanymi DIN 18542:2009 spełniona, 090666.1 MPA*
Odporność na media alkaliczne   spełniona wg. MPA*
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798 > 100 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 > > 200 %
Naprężenie ściskające-właściwości deformacji DIN EN ISO 3386 3,4 kPa (± 15 %), 40 % deformacji
Dyfuzja pary wodnej DIN EN ISO 12572 sd < 0,5 m, 090666.1 MPA*
Przewodność cieplna DIN EN 12667 λ = 0,0412 W/mK, 124413, MPA
Emisyjność EMICODE® EC1Plus (2772/03.03.2010 GEV*)
Przechowywanie   18 miesięcy od daty produkcji
* DIBt: Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin; MPA: Instytut Badań Materiałów Budowlanych, Hannover; MPA2: Instytut Badań Materiałów i Inżynierii Produkcji; ift: ift Rosenheim; GEV: Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek, klejów i materiałów budowlanych.
Do góry