STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hannoband®-BG2

  • Hannoband®-BG2

    Hannoband®-BG2

Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej dyspersją akrylową i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze. Komponent  trójwarstwowego systemu  uszczelnień Hanno®-3E.

Właściwości produktu

  • Spełnia wymagania DIN 18542:2009, BG 2, MPA Hannover
  • Wymagania dotyczące sczelności na zacinający deszcz oraz wiatroszczelności  wg.normy DIN EN 12207, Klasa 3 (stare oznaczenie: DIN 18055, Grupa C), zostały przekroczone.
  • Szczelność na zacinający deszcz (EN 1027) ≥ 300 Pa Wartości ≤ 600 Pa osiagalne, zależnie od stopnia kompresji taśmy i szerokości fugi.
  • Produkt niskoemisyjny - EMICODE®-EC1Plus  

Obszar zastosowania

Hannoband®-BG 2 znajduje uniwersalne zastosowanie w uszczelnieniu szczelin montażowych w budownictwie wysokościowym. Szczególnie obejmuje takie obszary zastosowania, jak: montaż okien, budownictwo z   drewna, budownictwo z prefabrykatów, budownictwo szkieletowe i z betonu.

Szczególne zalety wykazują taśmy Hannoband®-BG2 przy uszczelnianiu fug łączeniowych, także ruchomych pomiędzy różnymi elementami budowlanymi, jak i przy szczelnym łączeniu folii  przy wnękach okien dachowych. Hannoband®-BG 2 na rolkach są uniwersalne i ze względu na swoje wstępne ściśnięcie, mogą być wprowadzone do już istniejących fug.

Forma dostawy

Dostępne także w dłuższych rolkach, jako Hannoband®BG2 XL.  
Skompresowana na rolkach, jednostronnie  samoprzylepna. Długość rolki: 2–24 m, zależna od grubości taśmy.
Dostępne szerokości od 10-1000mm.  

Sposób użycia

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Usuwanie zanieczyszczeń

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Rozmiary

Wymiar Głębokość fugi Obszar stosowania*
Min Max
8/1,5-2,5 8 1,5 2,5
10/1,5-2,5 10
15/1,5-2,5 15
20/1,5-2,5 20
10/2-4 10 2 4
15/2-4 15
20/2-4 20
15/3-7 15 3 7
20/3-7 20
15/5-9 15 5 9
20/5-9 20
30/5-9 30
15/7-12 15 7 12
20/7-12 20
30/7-12 30
20/8-15 20 8 15
25/8-15 25
30/8-15 30

 

Dane techniczne Hannoband®-BG2 / Hannoband®-BG2 XL

 

Kolor szary, czarn
Klasa materiałowa DIN 18542:2009 BG2, 092614.1 MPA*
Klasa palności/klasa materiału budowlanego DIN 4102-1, T1 B2, P-NDS04-215 MPA*
Odporność termiczna   - 30° C do 100° C, krótkotrwale do 130° C
Współczynnik przepuszczalności spoiny DIN EN 1026 an ≤ 1 (m3 / h m dPa)2/3,092614.1 MPA*
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥ 300 Pa, 092614.1 MPA*
Odporność na warunki atmosferyczne w warunkach laboratoryjnych: > 10 lat 841.1219-5 MPA2*
w warunkach naturalnych: > 15 lat 2009.1115 MPA2*
Zgodność z przylegającymi materiałami budowlanymi DIN 18542:2009 spełniona, 092614.1 MPA*
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798 > 90 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 > 200 %
Wytrzymałość na ściskanie-właściwości deformacji DIN EN ISO 3386 3,0 kPa (± 15 %), 40 % deformacji
Dyfuzja pary wodnej DIN EN ISO 12572 sd < 0,5 m, 092614.1 MPA*
Przewodność cieplna DIN 52612 λ = 0,07 W / m.K
Emisyjność EMICODE® EC1Plus (2774/03.03.2010 GEV*)
Przechowywanie   18 miesięcy od daty produkcji
* MPA: Instytut Badań Materiałów Budowlanych, Hannover; MPA2: Instytut Badań Materiałów i Inżynierii Produkcji, Hannover; GEV: Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek, klejów i materiałów budowlanych.
Do góry