STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Hannoband®-HBD

 • Hannoband®-HBD

  Hannoband®-HBD

Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze.

Właściwości produktu

 • Szczelność na zacinający deszcz (DIN EN 1027) ≥ 300 Pa (spełnia wymagania grupy materiałowej BG 2 dla szczelności na zacinający deszcz wg. DIN 18542:2009)
 • Wartości ≤ 600 Pa są osiągalne, zależnie od stopnia kompresji taśmy i szerokości fugi.

Obszar zastosowania

 • Montaż okien
 • Szczelne na deszcz połączenia 
 • Uszczelnienie termiczne między ramą okna a murem, połączenia elementów systemowych profili, łączenie profili maskujących, listwowanie.

Technika fasadowa

 • Wsparcie dla elementów betonowych
 • Połączenia szalunków przy betonowaniu

Zabudowa wnętrz

 • Lekkie ścianki działowe
 • Rozdzielenie podwójnych podłóg

Dachy/Stropy

 • Okna połaciowe
 • Uszczelnienia dekarskie
 • Kalenice, Wpusty, Lukarny

Sposób użycia

Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.

Forma dostawy

 • Kolor: szary, czarny.
  Skompresowana na rolkach, jednostronnie  samoprzylepna (Długość rolki: zależna od grubości, Szerokości: od 10 mm)

Rozmiary

Wymiar Głębokość fugi Obszar stosowania
Min Max
10/1,5-2,5 10 1,5 2,5
15/1,5-2,5 15
20/1,5-2,5 20
10/2-4 10 2 4
15/2-4 15
20/2-4 20
10/3-5 10 3 5
15/3-5 15
20/3-5 20
15/5-7 15 5 7
20/5-7 20
30/5-7 30
15/7-10 15 7 10
20/7-10 20
30/7-10 30
20/8-12 20 8 12
25/8-12 25
30/8-12 30

Usuwanie zanieczyszczeń

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów

Dane Techniczne

Kolor szary, czarny
Klasa palności/klasa materiału budowlanego DIN EN 13501 E przy 50% rozprężeniu, P-NDS04-283, MPA*
Współczynnik przepuszczalności spoiny DIN EN 12114 an ≤ 1 (m3 / h m dPa)2/3
Szczelność przy zacinającym deszczu DIN EN 1027 ≥ 300 Pa, MPA*
Odporność termiczna   - 30° C do 100° C, krótkotrwale do 130° C
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN ISO 1798 > 60 kPa
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 > 180 %
Wytrzymałość na ściskanie,właściwości deformacji DIN EN ISO 3386 ca. 2,3 kPa, 40 % Verformun
Emisyjność EMICODE® EC1Plus, 3515/03.03.10, GEV*
Przechowywanie   18 miesięcy od daty produkcji
*MPA:Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze;GEV:Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek,klejów i materiałów budowlanych.
Do góry