STIER S.C. Gorzów Wlkp.

Profil podokienny PR02XT

 • Profil podokienny PR02XT

  Profil podokienny PR02XT

Opis:

Podstawowy oraz najczęściej stosowany profil systemu "ciepłych parapetów". Profil podokienny pełny produkowany jest z polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime. W górnej części profilu wpuszczona jest listwa PCV z taśmą rozprężną. Listwa usztywnia profil oraz stanowi element do przykręcenia parapetu zewnętrznego.

Zastosowanie:

Profil stosujemy tam gdzie będą zastosowane parapety zewnętrzne o grubości do 22 mm oraz parapety wewnętrzne o grubości do 32 mm.

Podstawowe zalety termiczne:

 1. Przesunięcie izotermy 0oC poza ścianę dzięki czemu nie tworzy się tam strefa przemarzania.
 2. Przesunięcie izotermy 0oC przed stal w ramie okiennej.
 3. Poprawa liniowego współczynnika przenikalności cieplnej w węzłach szyba-profil oraz okno-ściana o około 20%, a w konsekwencji poprawa współczynnika Uw.

W efekcie stosując blok podprogowy HS/HST PD02 XT + taśma rozprężna gruntownie i efektywnie poprawiamy jakość montażu stolarki i uzyskujemy lepsze właściwości termiczne i energetyczne budynku.

Zalety stosowania ciepłych profili:

 • lepsza izolacja termiczna
 • poprawa przenikalności cieplnej
 • poprawa parametrów akustycznych
 • wyeliminowanie przedmuchów
 • zabezpieczenie przed wodą i zawilgoceniami
 • wyeliminowanie powstawania pleśni oraz grzybów
 • łatwy montaż
Do góry